Welkom bij The Relax Company

The Relax Company biedt bedrijven strategische en uitvoerende ondersteuning bij de opzet van een duurzaam gezondheidsbeleid. Vanuit een gestructureerde Gezond Werken aanpak gaat hierbij vooral aandacht naar een draagvlak creëren binnen de onderneming en het uitwerken van een concreet actieplan.

Voor de invulling van het gezondheidsbeleid organiseren we op maat van jouw organisatie diverse Gezond Werken activiteiten omtrent ergonomie, gezonde voeding, sedentair gedrag, meer bewegen, mentaal welzijn en massage op het werk.

Een duidelijk strategisch gezondheidskader voor uw bedrijf is essentieel om de motivatie, de betrokkenheid en de gezondheid van alle werknemers te waarborgen. Onder professionele begeleiding van een Gezond Werken bedrijfscoach :

  • bieden we u een gestructureerde ondersteuning en aanpak
  • gaan we het draagvlak van uw beleid vergroten
  • gaan we de noden en behoeften van uw werknemers in kaart brengen
  • doen we een inventarisatie van uw huidige beleid
  • gaan we een duurzaam gezondheidsbeleid evalueren en verankeren.

Vraag je gratis Gezond Werken Dossier!

Steeds meer werkgevers beseffen dat productiviteit en betrokkenheid nauw samenhangt met de gezondheid van hun medewerkers. Medewerkers worden ziek als ze niet meer naar hun lichaam luisteren of ze niet de tijd nemen voor rust en herstel.

  • Een massage op het werk is zeer eenvoudig en snel te organiseren.
  • Alle bedrijfsmassages zijn bedrijfsvriendelijk en worden gegeven op de kledij.
  • De massages duren 15 of max 20 minuten.
  • Een uniek en "zintuigen prikkelend" ervaringsmoment.
  • Administratieve ontzorging met online reservatietool.

Vraag je gratis Massage op het Werk brochure!