Wat is het verschil tussen een welzijnsbeleid en een gezondheidsbeleid?

02-01-2023

Welzijnsbeleid verzus Gezondheidsbeleid. Blijkbaar is het voor veel bedrijfsleiders nogal verwarrend en worden de termen vaak door elkaar gebruikt. Hoewel deze termen inderdaad overlappen, zijn er belangrijke verschillen tussen de twee.  Laten we ze in dit artikel even kort toelichten :

Het welzijnsbeleid

Elke werkgever is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit wordt vastgelegd in de welzijnswet van 4 augustus 1996. Het beleid richt zich voornamelijk op werkgerelateerde zaken zoals veiligheid op de werkvloer, bescherming van de gezondheid van werknemers en psychosociale aspecten van het werk, zoals stress en burn-out, pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. 

Het gezondheidsbeleid

Dit beleid richt zich op het motiveren en ondersteunen van medewerkers om gezonder te leven. Het respecteert de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid en focust op niet-werkgerelateerde thema's zoals voldoende bewegen, niet te lang stilzitten, evenwichtig eten, stoppen met roken, minder alcohol drinken en je goed voelen op het werk. Dit beleid is niet wettelijk verplicht en is vooral gebaseerd op het engagement en de good-will van de werkgever van de organisatie. Het gezondheidsbeleid heeft een langetermijnvisie en sluit aan bij de strategische doelstellingen van de organisatie. 

Meer en meer werkgevers zijn ervan overtuigd dat het gezondheidsbeleid een belangrijk onderdeel is van het welzijnsbeleid. Het maken van gezonde keuzes kan een immense impact kan hebben op de productiviteit en dus ook de gezondheid van het bedrijf. 

Een extra bonus of af en toe een leuke activiteit organiseren werkt niet meer. Er is meer nodig! Een structurele aanpak kan zorgen voor een switch naar een gezonde bedrijfscultuur dat gedragen wordt door de hele organisatie.

Wil je meer weten? Download hier het Gezond Werken Dossier